نگهداری کالا در سردخانه زیر صفر و بالای صفر با ظرفیت 3000 تن