• BAHMAN GOSTAR

  Processing of the highest quality shrimp in Iran

 • BAHMAN GOSTAR

  Store goods in the cold storage Minus zero and above zero with a capacity of 3,000 tons

 • BAHMAN GOSTAR

  Complete fish processing

 • BAHMAN GOSTAR

  Operation of meat packaging for all types of livestock

 • BAHMAN GOSTAR

  Operation of meat Packaging for all types of Poultry

 • BAHMAN GOSTAR

  Packing all kinds of fruits

 • BAHMAN GOSTAR

  Processing and packaging of chicken feet

 • BAHMAN GOSTAR

  Fresh fish fillets

 • BAHMAN GOSTAR

  Frozen fish fillets

سردخانه دو مداره بهمن گستر وابسته به شرکت صنایع غذایی و بسته بندی بهمن گستر طبرستان جهت ارائه خدمات نگهداری کالا و جداسازی، درجه بندی و بسته بندی با بالاترین استانداردهای جهانی در سال 1396 تاسیس گردید.

از این مجموعه می توان به عنوان نزدیک ترین سردخانه تازه تاسیس و مدرن به شهر گرگان نام برد که در کاهش هزینه ها در شرایط خاص فعلی کمک شایان توجهی به مشتریان عزیز خواهد نمود. این مجموعه درفاصله 10 دقیقه ای از بازار اصلی میوه و تره بار گرگان در کردکوی واقع گردیده است. ادامه »

بهمن گستر

BAHMAN GOSTAR